Zoek je hoeve- of streekproduct

terug naar overzicht
Kandij amber - Tiense Suikerraffinaderij NV plant Candico

Kandij amber

Door de lange zeereis kwam de suiker vroeger vrij onzuiver toe, dikwijls tot onbruikbaar gegist. Een zuiveringsproces was dus noodzakelijk.
De rietsuiker werd in water opgelost en opgekookt tot een dikke hete stroop. Deze goot men in potten die men langzaam liet afkoelen. Hierbij zette de suiker zich af in mooie kristallen.
Deze kristallen werden kandijsuiker genoemd.
Kandijsuiker wordt heden nog steeds volgens dezelfde authentieke principes – zij het met moderne productiemiddelen – vervaardigd bij Candico.

Producent:

Tiense Suikerraffinaderij NV plant Candico

Streek:

Antwerpen

Productlabel(s):
Streekverband:

Tot de 19de eeuw bestond er nog geen suikerproductie in Europa. Er werd enkel suiker gewonnen uit het suikerriet. De zoete rietstengels groeiden uitsluitend in verre tropische landen zodat suiker synoniem werd voor invoer per schip. De haven van Antwerpen zou hierbij snel een vooraanstaande rol innemen. De verbinding tussen de kade en de Grote Markt wordt al snel ‘Suikerrui’ genoemd en vormt de levenslijn naar de meer dan 100 ‘suickerbackerijen’.
In die tijd kwam de rietsuiker ons nog toe onder een zeer onzuivere vorm. De lange reis per schip, die hij moest doorstaan, bracht hem bovendien zeer dikwijls zodanig tot gisting dat hij onbruikbaar werd. Men moest de rietsuiker dus uitzuiveren om zijn fijne smaak terug te vinden. Door dit proces ontstond uiteindelijk de befaamde kandijsuiker.
Antwerpen was toen het grootste suikerverwerkingscentrum ter wereld. Tot op heden vindt de productie nog steeds plaats in het Antwerpse.

Productie sinds:

16de eeuw

Productiegegevens:

Met een voortdurend gemoderniseerd productieapparaat worden de kandijproducten nog steeds volgens hetzelfde eeuwenoude procédé vervaardigd om hun authentieke kwaliteit en smaak te garanderen.