Nieuws

Fish & Chips in de provincie Antwerpen

Friday 12-12-2014

Fish & Chips in de provincie Antwerpen

De voorbije jaren werd er via het project "Fish & Chips", een Interreg 2-Zeeën-project van de Europese Unie, geïnvesteerd in regionaal ondernemerschap. Ook binnen de provincie Antwerpen werden diverse acties ondernomen om lokale ondernemers die werken met hoeve- en streekproducten te ondersteunen. Eén van de acties was de realisatie van de website www.lekkersmetstreken.be. Maak hieronder kennis met enkele andere initiatieven!

Samenwerking loont! Je voorkomt dat verschillende mensen hetzelfde proberen en dezelfde fouten maken en kunt op die manier dus kosten besparen. Het zorgt ook voor het delen van kennis en ideeën. Door de verschillende achtergronden en regiospecifieke problemen én oplossingen kom je verder dan wanneer je er alleen voor staat. Vanuit dit idee investeert de Europese Unie binnen het Interreg-programma in samenwerking over de grenzen heen om op die manier lokaal ondernemerschap op brede schaal te versterken.

In het project "Fish & Chips" sloegen diverse regio's uit Frankrijk, Engeland, België en Nederland de handen in elkaar om in te zetten op ondernemers die werken met lokale voedselproducten. Hierbij werd ingezet op drie grote acties:

  • Bevorderen van innovatie bij producten en product-markt-combinaties (PMC's)
  • Versterken van ondernemers en netwerken
  • Verbeteren van markttoegankelijkheid

Binnen de provincie Antwerpen was RURANT vzw de partner binnen dit project. In onderstaand filmpje kan je kennismaken met een aantal concrete zaken die, met steun van Europa, in de provincie Antwerpen gerealiseerd werden.